Onderzoek

 

Onderzoek kan plaatsvinden als er vragen zijn over het functioneren. Dat kunnen vragen zijn over de capaciteiten (intelligentie) van een kind, of vragen naar aanleiding van bepaald gedrag, dat afwijkend lijkt of niet wordt begrepen. Misschien zijn er vermoedens in een bepaalde richting. Om de vermoedens te objectiveren en daarover te kunnen communiceren, worden soms ook meetinstrumenten gebruikt. Deze dienen als hulpmiddel.

Bijvoorbeeld: het vermoeden bestaat dat een kind meer kan dan het nu laat zien op school. Een intelligentie-onderzoek kan dan duidelijkheid geven over het IQ en wat daarbinnen de sterke en minder sterke kanten van een kind zijn. Misschien bestaat ook het vermoeden dat er sprake is van faalangst. Daar kan dan een vragenlijst over af worden genomen, om te kijken in hoeverre hier sprake van is en op welke gebieden. Met een testuitslag in de hand, is het vaak makkelijker praten dan wanneer er alleen vermoedens zijn, die wel of niet gedeeld worden door betrokkenen. 

Het gebruik van een meetinstrument is nooit een doel op zich. Een psychologische vragenlijst of test is bedoeld als objectivering, onderbouwing of ondersteuning bij diagnostiek en begeleiding. De instrumenten waar Psychologie in de Klas mee werkt zijn allemaal wetenschappelijk onderbouwd en bedoeld om een betrouwbare en praktische bijdrage te leveren aan de beoordeling van capaciteiten of problemen.

We bieden drie vormen van onderzoek aan, die natuurlijk ook gecombineerd kunnen worden:

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven