Probleemanalyse

 

Bij iedere aanvraag, of het nu een scholingsvraag is, een vraag voor onderzoek, of een vraag naar begeleiding is, zorgen we eerst dat de vraag helder is. Afhankelijk van de complexiteit van de vraag maken we een probleemanalyse en stellen doelen vast. We maken bij zo’n analyse gebruik van relevante modellen, passend bij de vraag. Vaak geeft nadere analyse al veel inzicht.

 

Soms willen we vermoedens objectiveren of kindfactoren nader onderzoeken. Dat kunnen we doen met testen of vragenlijsten. Deze meetinstrumenten zijn dan een hulpmiddel om meer duidelijkheid te krijgen. Aan de hand van de resultaten van een onderzoek is het vaak ook makkelijker communiceren.

Bijvoorbeeld: het vermoeden bestaat dat een kind meer kan dan het nu laat zien op school. Een intelligentie-onderzoek kan dan duidelijkheid geven over het IQ en wat daarbinnen de sterke en minder sterke kanten van een kind zijn. Uit de afname van de test krijgen we vaak veel extra informatie, bijvoorbeeld over hoe een kind te werk gaat, of omgaat met frustratie. Misschien bestaat ook de indruk dat er sprake is van faalangst. Naast observaties kunnen we dan ook een psychologische vragenlijst afnemen, om te toetsen of, in welke mate en op welke gebieden er sprake is van faalangst. Met een onderzoeksverslag in de hand, is het vaak makkelijker praten en zoeken naar een oplossing, dan wanneer er alleen vermoedens zijn, die wel of niet gedeeld worden door betrokkenen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven